Λύσεις συσκευασίας τυριών και γαλακτοκομικών προϊόντων

Η KANGBEITE προσφέρει στους πελάτες παγκοσμίως λύσεις και μηχανές συσκευασίας αιχμής και προσιτών συσκευασιών τυριών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι μηχανές συσκευασίας μας για τυριά και γαλακτοκομικά προϊόντα είναι ιδανικός εξοπλισμός συσκευασίας για παραγωγή τυριών και γαλακτοκομικών προϊόντων μικρής, μεσαίας και μαζικής κλίμακας.

Η KANGBEITE προσφέρει λύσεις συσκευασίας τυριών και γαλακτοκομικών προϊόντων μεταξύ 5 διαφορετικών τεχνολογιών συσκευασίας: Συσκευασία θερμοδιαμόρφωσης, Συσκευασία κενού, συσκευασία ατμόσφαιρας τροποποιημένη με χάρτη, συσκευασία δέρματος κενού VSP, σφράγιση δίσκου.