Μηχανή Συσκευασίας ΧΑΡΤΗΣ Beef Burgers

συσκευασίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας

Beef Burgers MAP Packaging Tray Sealer

Για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας MAP σε προκατασκευασμένους δίσκους

μηχανή συσκευασίας κρέατος
μηχανή συσκευασίας κεφαλής