Μηχανή συσκευασίας μαγειρεμένου ζαμπόν ΧΑΡ

Μηχανή συσκευασίας ζαμπόν MAP

Μηχανή συσκευασίας ΧΑΡΤΗΣ μαγειρεμένου ζαμπόν

Για συσκευασία MAP σε θερμοδιαμορφωμένους δίσκους

μηχανή συσκευασίας θερμοδιαμόρφωσης