Μηχανή συσκευασίας δέρματος αλεσμένου βοείου κρέατος

μηχανή συσκευασίας δέρματος κενού μπριζόλας

Πακέτο δέρματος βοείου κρέατος

Για συσκευασία κενού VSP σε προκατασκευασμένους άκαμπτους δίσκους

μηχανή συσκευασίας δέρματος κενού
μηχανή συσκευασίας δέρματος κενού