Μηχανή συσκευασίας κενού αλεσμένου βοείου κρέατος 3-Pack

μηχανή συσκευασίας κενού αλεσμένου βοείου κρέατος

Μηχανή συσκευασίας κενού αλεσμένου βοείου κρέατος 3-Pack

Για συσκευασία υπό κενό στη θερμοδιαμόρφωση σε εύκαμπτη μεμβράνη

Μηχανή συσκευασίας κενού κοπής χοιρινού κρέατος