Μηχανή συσκευασίας κενού με βάση το κρέας

Μηχανή συσκευασίας κενού με βάση το κρέας

Μηχανή συσκευασίας κενού με βάση το κρέας

Για συσκευασία υπό κενό στη θερμοδιαμόρφωση σε εύκαμπτη μεμβράνη

Μηχανή συσκευασίας κενού κοπής χοιρινού κρέατος