Μηχανή συσκευασίας ΧΑΡΤΗΣ Χοιρινού Κρέατος

Μηχανή συσκευασίας χοιρινού κρέατος από χοιρινό κρέας

Σφραγιστικό δίσκου συσκευασίας ΧΑΡΤΙ ΧΑΡΤΙ

Για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας MAP σε προκατασκευασμένους δίσκους

μηχανή συσκευασίας κρέατος
μηχανή συσκευασίας κεφαλής