Φρέσκο ​​κρέας συσκευασίας MAP μηχάνημα

μηχανή συσκευασίας κρέατος

Συσκευασία Συσκευασίας Συσκευασίας Συσκευασίας Δίσκου

Για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας MAP σε προκατασκευασμένους δίσκους

μηχανή συσκευασίας κρέατος
μηχανή συσκευασίας κεφαλής