Μηχανή συσκευασίας χοιρινού κρέατος MAP

μηχανή συσκευασίας χοιρινού κρέατος

Συσκευασία ΧΑΡΤΙ χοιρινού κρέατος

Για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας MAP σε προκατασκευασμένους άκαμπτους δίσκους

μηχανή συσκευασίας κρέατος
μηχανή συσκευασίας κεφαλής