Μηχανή συσκευασίας δέρματος με χοιρινό φιλέτο

Μηχανή συσκευασίας δέρματος φιλέτο χοιρινού κρέατος

Πακέτο δέρματος φιλέτο χοιρινού κρέατος

Για συσκευασία κενού VSP σε προκατασκευασμένους άκαμπτους δίσκους

μηχανή συσκευασίας δέρματος κενού
μηχανή συσκευασίας δέρματος κενού