Λύσεις συσκευασίας λαχανικών και φρούτων

Τα μηχανήματα συσκευασίας KANGBEITE για λαχανικά και φρούτα είναι εύκαμπτα σχεδιασμένα για διάφορες ανάγκες παραγωγής συσκευασίας.

Οι λύσεις συσκευασίας λαχανικών και φρούτων σχετίζονται συνήθως με τη συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας με MAP, η οποία είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρούνται φρέσκα, η συσκευασία κενού είναι κατάλληλη για ορισμένους τύπους λαχανικών και προϊόντων φρούτων.